trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình huế
NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CUNG ĐÌNH HUẾ Địa chỉ: Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) Điện thoại: 02343.514989, 02343.3524162; Mobile: 0917760069 - 0911.300999 - 0911.345899 Fax: 02343. 3524162 Email: huenhanhaccungdinh@gmail.com Website: http://www.nhanhac.com.vn
Địa chỉ:
File đính kèm: .doc|.docx|.pdf
Công khai (điện thoại, email):
CAPTCHA image
Nhập mã hiển thị ở hộp dưới đây