trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình huế
HUE ROYAL TRADITIONAL ART THEATER Address: Duyet Thi Duong Theater (Citadel - Hue) Điện thoại: 02343.514989, 02343.3524162; Mobile: 0917760069 - 0911.300999 - 0911.345899 Fax: 02343. 3524162 Email: huenhanhaccungdinh@gmail.com Website: http://www.nhanhac.com.vn
Địa chỉ:
File đính kèm: .doc|.docx|.pdf
Công khai (điện thoại, email):
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.