Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  
Chương trình
Thời gian
Địa điểm
Giá vé
Sáng: 7h45 – 8h
Chiều: 14h30 – 14h45
Sân Điện Thái Hòa
Không bán vé

Sáng 9h – 10h
Chiều 14h30 – 15h30 (Không biểu diễn vào các ngày thứ 5 hàng tuần)
Cung Trường Sanh (Đại Nội)
Không bán vé

Sáng: 8h00' – 8h30'
Nhà hát Duyệt Thị Đường
Không bán vé

Sáng 9h30 – 9h45
Chiều 15h30 – 15h45
Thế Miếu (Đại Nội)
Không bán vé

Sáng 8h30 – 9h
Chiều 15h – 15h30
Trường Lang (Đại Nội)
Không bán vé

Sáng 8h00 '– 8h45'
Đại Nội
Không bán vé.

BUỔI SÁNG: Xuất 1: 8h30' đến 9h00'; Xuất 2: 9h15' đến 9h45'; Xuất 3: Từ 10h00' đến 10h30'
BUỔI CHIỀU: Xuất 1: 14h30' đến 15h00'; Xuất 2: Từ 15h15' đến 15h45'
Lăng Tự Đức Nghỉ ngày 03 và 04/2/ 2019 (29 và 30 âm lịch). Ngày 05 đến 08/2/2019 (Mồng 01 đến mồng 04) biểu diễn phục vụ. Ngày 9/2/2019 (Mồng 5) nghỉ. Ngày 10/2/2019 (mồng 6 tết) hoạt động lại bình
Không bán vé.

Tư Liệu

Sau gần một năm điền dã, phỏng vấn, thu thập tư liệu… nhóm nghiên cứu Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) đã hoàn thành hồ sơ khoa học về bài bản Nhã nhạc “Phú lục địch”, một bài bản quan trọng trong kho tàng di sản âm nhạc cung đình Huế, từng được tôn vinh là kiệt tác tiêu biểu cho tài năng sáng tạo, cũng như thể hiện bản sắc của văn hóa Việt Nam.