trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình huế
close
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
menu_open

Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ:
|
Cơ cấu tổ chức Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế

BAN GIÁM ĐỐC:
1. NSƯT Hoàng Trọng Cương – Phó giám đốc Phụ trách
2.
Biên đạo múa Mai văn Trung – Phó giám đốc 

Cơ cấu nhân sự gồm có 04 đoàn nghệ thuật và hai phòng chức năng với 154 cán bộ, diễn viên và nhạc công.