trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình huế
close
chương trình biểu diễn
menu_open

Chương trình biểu diễnchevron_rightNhã nhạc cung đình

17/10/2023 2:33:49 CH
Xem cỡ chữ:
|
Bảo tồn, phát huy giá trị Nhã nhạc Huế - Di sản văn hóa của nhân loại
Nhã nhạc Huế - Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại
Điện thoại:

Nhã nhạc Huế - Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại

Nhã nhạc Huế (Âm nhạc cung đình Việt Nam) có từ thế kỷ thứ 13, nhưng chỉ đạt đến độ mức điêu luyện tại cung đình Huế dưới triều Nguyễn (1802 - 1945). Các vị vua Nguyễn coi Nhã nhạc là âm nhạc chính thức của cung đình. Dưới triều Nguyễn, Nhã nhạc đã trở thành một phần thiết yếu của quá trình nghi lễ, loại hình nghệ thuật này được trình diễn trong toàn bộ thời gian của gần 100 buổi lễ khác nhau mỗi năm.

Phong phú về nội dung, Nhã nhạc đã được xem như một phương tiện liên lạc, bày tỏ tôn kính đến các vị thần linh và bậc đế vương. Ngoài ra, nó còn như là một phương tiện cho việc truyền đạt những ý tưởng mang tính triết lý và những khía cạnh về vũ trụ của người Việt Nam.