trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình huế
close
Show
menu_open

Showchevron_rightNha Nhac Cung Dinh

3/18/2024 3:05:19 PM
View font:
|
Program of Nha nhac, Royal dance and Royal Drama
Address: Duyet Thi Duong Theatre
Opening Time: Morning: 10h00- 10h35’ Afternoon: 15h00-15h35’
Price: 200,000VND/ticket
Other articles