trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình huế
close
Show
menu_open

Showchevron_rightMua Cung Dinh

10/17/2023 2:37:04 PM
View font:
|
Múa cung đình
Đôi nét về nghệ thuật múa Huế xưa và nay Đôi nét về nghệ thuật múa Huế xưa và nayĐôi nét về nghệ thuật múa Huế xưa và nayĐôi nét về nghệ thuật múa Huế xưa và nayĐôi nét về nghệ thuật múa Huế xưa và nay
Phone:

ruyền thống ấy được phát triển qua quá trình lịch sử và tồn tại đến ngày nay. Đó là một di sản phong phú bao gồm múa tôn giáo, múa cung đình, múa dân gian, múa trong sân khấu truyền thống.

Múa tôn giáo của người Việt phục vụ cho tôn giáo là một phương tiện hành lễ có nội dung tôn giáo. Múa tôn giáo là do những người làm nghề tôn giáo và những người theo đạo biểu diễn như múa Phù Thủy khi làm ma Thuật, múa của Bà Đồng khi “Lên Đồng”, múa trong Phật giáo như múa “Lục cúng”, “Song quan”… Múa tôn giáo sử dụng chất liệu của múa dân gian.