trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình huế
close
Document
menu_open

Documentchevron_rightPublications - Articles

9/1/2023 4:40:03 PM
View font:
|
Bài bản Nhã nhạc “Phú lục địch” – Một giá trị di sản được khôi phục để trở về với nguyên xưa
Sau gần một năm điền dã, phỏng vấn, thu thập tư liệu… nhóm nghiên cứu Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) đã hoàn thành hồ sơ khoa học về bài bản
Phone: