Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

MÚA CUNG ĐÌNH

MÚA CUNG ĐÌNH

Múa cung đình đi đôi với nhạc cung đình và có nguồn gốc lâu đời ở nước ta. Vào thời nhà Lý, nhà Trần đều đã có các điệu múa cung đình. Múa cung đình bắt nguồn từ các điệu múa truyền thống trong dân gian, được chọn lọc và nâng cao theo những qui phạm nghệ thuật chặt chẻ, nghiêm trang. Múa cung đình mang tính chất khoẻ khoắn, ca ngợi cảnh thái bình, thịnh trị.
TUỒNG CUNG ĐÌNH

TUỒNG CUNG ĐÌNH

Tuồng hay còn gọi là hát bội – Đây là di sản văn hoá nghệ thuật sáng giá của dân tộc Việt Nam. Bộ môn nghệ thuật diễn xướng truyền thống này đã xuất hiện ở nước ta từ thời nhà Trần (1225 – 1400).