Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CUNG ĐÌNH HUẾ
Địa chỉ: Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế)
Điện thoại: 02343.514989, 02343.3524162;
Mobile: 0917760069 - 0911.300999 - 0911.345899
Fax: 02343. 3524162
Email: huenhanhaccungdinh@gmail.com
Website: http://www.nhanhac.com.vn

( * ) Bắt buộc nhập
Họ và tên: *
Email: *
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tiêu đề: *
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *
  Gửi đi Xóa