Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Đội ngũ Lãnh đạo Nhà hát qua các thời kỳ

Đội ngũ Lãnh đạo Nhà hát qua các thời kỳ từ 1994 - 2007
Hồ văn Tỵ, Nguyễn Thế Linh, Lê Văn Nghệ, Trần Thanh Thương, Nguyễn Việt Đức, Hoàng Minh Hằng
, La Thị Cẩm Vân, Trương Tuấn Hải.

Ban Giám Đốc Nhà hát hiện nay:

1. NSND Phan Thị Bạch Hạc - Giám đốc
2. NSƯT Trần Đại Dũng - Phó Giám đốc
3. ThS. Hoàng Trọng Cương - Phó Giám đốc

Cộng tác viên:
- Cố vấn GSTS Trần Văn Khê, GSTS Tô Ngọc Thanh.
- Tác giả: tác giả Đoàn Thanh Tâm.
- Đạo diễn: Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành, Nhà giáo Ưu tú Hoàng Sự, Đạo diễn Hoàng Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Ngọc, Nghệ sĩ Nhân dân Hoà Bình, Nghệ sĩ Hồ Hữu Có.
- Biên đạo múa: Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh, Vĩnh Hiển.
- Nhạc sĩ: Lê Anh, Nguyễn Thế Linh.
- Nghệ nhân: Lữ Hữu Thi.