Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Đội ngũ Lãnh đạo Nhà hát qua các thời kỳ

Đội ngũ Lãnh đạo Nhà hát qua các thời kỳ từ 1994 - 2007
Hồ văn Tỵ, Nguyễn Thế Linh, Lê Văn Nghệ, Trần Thanh Thương, Nguyễn Việt Đức, Hoàng Minh Hằng
, La Thị Cẩm Vân, Trương Tuấn Hải.

Ban Giám Đốc Nhà hát hiện nay:

1. NSND Phan Thị Bạch Hạc - Giám đốc
2. ThS. Hoàng Trọng Cương - Phó Giám đốc

3. BĐM Mai Văn Trung

Cộng tác viên:
- Tác giả: tác giả Đoàn Thanh Tâm.
- Đạo diễn: Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành, Nhà giáo Ưu tú Hoàng Sự, Đạo diễn Hoàng Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Ngọc, Nghệ sĩ Nhân dân Hoà Bình.
- Biên đạo múa: Vĩnh Hiển.
- Nhạc sĩ: Trần Đại Dũng.
- Nghệ nhân: Trần Thảo, Nguyễn Tấn Hồng...