Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Giới thiệu Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

Giới thiệu Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế - thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, là một đơn vị nghệ thuật có chức năng bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật Cung đình Huế, bao gồm: Nhã Nhạc, Múa Cung Đình, Tuồng Cung đình.