Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

DỰ ÁN BẢO TỒN

Sáng 8-5, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, tổ chức UNESCO vừa ký quyết định viện trợ cho Dự án bảo tồn Nhã nhạc Cung đình Huế thêm 159.000 USD. Như vậy, vốn đầu tư cho dự án đến nay là 359.000 USD (200.000 USD là số tiền của trung tâm đã đầu tư).

Mục đích chính của dự án là làm thế nào để Nhã nhạc Cung đình dần khôi phục lại những giá trị như nó vốn có trong lịch sử.

Dự án trên sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2008 

Theo Sài Gòn Giải Phóng