Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thực đơn ăn

1.     Nem Phụng giao duyên

2.     Súp Tam quý hải sản

3.     Các loại bánh Huế

4.     Gà nướng lá chanh và bánh nếp Nguyệt Biều

5.     Hòang Long du xuân

6.     Kình ngư Hoan hỷ

7.     Hoa Tuyết Đại dương

8.     Cơm Uyên ương

9.     Tráng miệng Chè sen hoặc bánh Huế