Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Một số hình ảnh du khách dự cơm vua tại Nhà hát Duyệt Thị Đường

 

 

 

 

 

 

Du khách dự tiệc trước tiền sảnh Nhà hát Duyệt Thị Đường

 

 

 Du khách chụp ảnh lưu niệm trong Nhà hát Duyệt Thị Đường sau khi dự xong dạ tiệc

 

 

Đón rước du khách vào dự tiệc cung đình