Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

UNESCO lập Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được Bảo vệ khẩn cấp và Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể

Việc ghi danh lần đầu tiên vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần được Bảo vệ khẩn cấp (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) và Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của Nhân loại (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) sẽ được thực hiện vào tháng 9-2009, theo quyết định của Ủy ban liên chính phủ về bảo tồn di sản phi vật thể gồm 24 thành viên trong kỳ họp lần thứ hai của Ủy ban diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản từ ngày 3-7/9/2007.
.