Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Hội thảo khu vực UNESCO-EIIHCAP về Bảo tồn Di sản Phi vật thể và Du lịch Văn hoá Bền vững: Cơ hội và thách thức (Huế - Việt Nam 11

Văn Phòng Cố vấn văn hoá vùng châu Á –Thái Bình Dương của UNESCO phối hợp và thông qua sự hỗ trợ nhiệt tình của Tổ chức Sáng kiến thành lập Trung tâm Di sản văn hoá phi vật thể khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Hàn Quốc (EIIHCAP), cùng với sự hợp tác của Cục Di sản văn hoá thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (được sự đồng ý và giao nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức hội thảo "Bảo tồn Di sản Văn hoá Phi vật thể và Du lịch Văn hoá Bền vững: Cơ hội và thách thức". Hội thảo sẽ diễn ra ở nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại Nội, Huế từ ngày 11-13/12/2007.

Nhằm tạo cơ hội tốt cho các chuyên gia và nhà quản lý chia sẻ thông tin về các trường hợp bảo tồn Di sản văn hóa Phi Vật thể và Du lịch văn hóa bền vững hiện nay trong khu vực, đồng thời nâng cao khả năng hợp tác và mạng lưới liên kết trong khu vực và quốc tế, Văn Phòng Cố vấn văn hoá vùng châu Á –Thái Bình Dương của UNESCO phối hợp và thông qua sự hỗ trợ nhiệt tình của Tổ chức Sáng kiến thành lập Trung tâm Di sản văn hoá phi vật thể khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Hàn Quốc (EIIHCAP), cùng với sự hợp tác của Cục Di sản văn hoá thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (được sự đồng ý và giao nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức hội thảo "Bảo tồn Di sản Văn hoá Phi vật thể và Du lịch Văn hoá Bền vững: Cơ hội và thách thức". Hội thảo sẽ diễn ra ở nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại Nội, Huế từ ngày 11-13/12/2007.