Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại

Ngày 7/11/2003, nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc triều Nguyễn được chính thức ghi tên vào danh mục "Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại".

Tối 31/1/2004, nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc triều Nguyễn chính thức được UNESCO trao bằng công nhận là "Kiệt tác Di sản Văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu của Nhân loại" tại trụ sở UNESCO trong chuyến đoàn Nhã Nhạc của Trung tâm BTDTCĐ Huế sang lưu diễn tại Paris và nhiều thành phố khác của Pháp và Bỉ.