Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Hình ảnh biễu diễn xưa và nay

   

Biểu diễn đại nhạc

Biểu diễn đại nhạc DTD

   

Đoàn nhã nhạc xưa

Đoàn Nam giao diễu hành trở về

   

Múa Lục cúng hoa đăng

Múa Trình tường tập khánh

   

Nhã nhạc trong ngày hội văn hóa

Lễ tế Nam Giao

   

Đoàn tuồng cung đình Triều Nguyễn

Đội nhã nhạc Triều Nguyễn