Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Biểu Diễn Phục Vụ các nước trên Thế Giới

Biểu Diễn Phục Vụ các nước trên Thế Giới

 - Biểu diễn tại Hàn Quốc: 5 Nhạc công đi ngày 13/05/1997.
 - Biểu diễn tại Philippine: 4 nhạc công đi tháng 02/2001.
 - Biểu diễn tại trụ sở Unesco Pari và một số Thành Phố Lớn tại Pháp, Bỉ tháng 01/2004.
 - Biểu diễn Nhã Nhạc tại Hàn Quốc tháng 05/2006
 - Biểu diễn Nhã Nhạc, Ca Múa Cung Đìmh tại Tây Ban Nha từ tháng 6 đến tháng 8/2006.
 - Biểu diễn Nhã Nhạc tại ITALIA tháng 9 năm 2006.
 - Biểu diễn Nhã Nhạc tại Nhật Bản tháng 11/2006
 - Biểu diẽn Nhã Nhạc, Ca Múa Cung Đình tại Pháp, Bỉ, Thuỵ Sĩ tháng 7 và 8/2007.
 - Biểu diễn Nhã Nhạc tại Nhật Bản nhân chuyến thăm cấp Nhà Nước của Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết tháng 11/2007