Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Độc tấu kèn bầu “Cung ai”

"Cung ai" là một bản nhạc dùng trong các dịp tang lễ nên có âm điệu buồn thương, ai oán. Lúc đầu bài này chỉ được dùng trong cung vào những dịp tang lễ. Nhưng về sau, bài nhạc này được lan truyền ra dân gian và cũng chỉ phục vụ trong các dịp tang lễ.

.