Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Trống thái bình

"Thái Bình Cổ Nhạc" là một bài bản thuộc hệ thống Đại nhạc. Đây là một bài bản lớn, trong đó nhạc cụ Trống chiến giữ vai trò chủ đạo, kèn Sona đảm nhận phần giai điệu trên nền nhịp của Mõ và Bạt. Thái Bình Cổ Nhạc thường được sử dụng để cầu cho Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, cuộc sống ấm no hạnh phúc.

.