Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Tam luân cửu chuyển

"Tam luân cửu chuyển". Đây là một bài bản quan trọng của Đại nhạc, thường được tấu lên để mời gọi thần linh về quy tụ chứng giám cho buổi lể.

.

Loading the player ...