Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

"Tam luân cửu chuyển". Đây là một bài bản quan trọng của Đại nhạc, thường được tấu lên để mời gọi thần linh về quy tụ chứng giám cho buổi lể.
"Thái Bình Cổ Nhạc" là một bài bản thuộc hệ thống Đại nhạc. Đây là một bài bản lớn, trong đó nhạc cụ Trống chiến giữ vai trò chủ đạo, kèn Sona đảm nhận phần giai điệu trên nền nhịp của Mõ và Bạt. Thái Bình Cổ Nhạc thường được sử dụng để cầu cho Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, cuộc sống ấm no ...
Đây là một liên khúc gồm ba bài: Kèn Bóp, Mã Vũ và Tẩu Mã. Những bài bản này có tiết tấu sinh động, phù hợp với không khí của những buổi yến tiệc trong hoàng cung.
Cung bằng ( trống), Cung bằng ( mái)