Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

GIỜ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Buổi sáng:

Từ 10'h - 10h 40'

Buổi chiều:

Từ 15h00' - 15h40'

 


Thời lượng biểu diễn: 40 phút/xuất.

Nội dung chương trình NT bao gồm: Nhã nhạc, Múa cung đình, tuồng cung đình