Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thưởng thức Trà Cung Đình

Thưởng thức Trà Cung Đình

Uống trà là một thú chơi thanh đạm và tao nhã của người Phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Ngoài mục đích giải khát, uống trà còn có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tâm hồn, tình cảm và nhân cách của con người. Trong ấm trà pha ngon, người ta nhận thấy có một mùi thơ và một vị triết lý. Nghệ thuật uống trà và thưởng thức trà là sự thể hiện nét vǎn hoá rất riêng của từng đất nước, dân tộc.