Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nhã nhạc Huế tham gia phục vụ chuyến công tác của chủ tịch nước tại Nhật
Bắt đầu từ ngày 25/11 đến 29/11/2007 Đoàn Nhã nhạc thuộc Nhà hát nghệ thuật cung đình (Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế) sẽ tham gia phục vụ chuyến công tác của Chủ tịch nước tại Nhật. Đây sẽ là chuyến biểu diễn rất quan trọng của Đoàn Nhã nhạc nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn ...