Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Bài bản Nhã nhạc “Phú lục địch” – Một giá trị di sản được khôi phục để trở về với nguyên xưa

Bài bản Nhã nhạc “Phú lục địch” – Một giá trị di sản được khôi phục để trở về với nguyên xưa

Sau gần một năm điền dã, phỏng vấn, thu thập tư liệu… nhóm nghiên cứu Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) đã hoàn thành hồ sơ khoa học về bài bản Nhã nhạc “Phú lục địch”, một bài bản quan trọng trong kho tàng di sản âm nhạc cung đình Huế, từng được tôn vinh là kiệt tác tiêu biểu cho tài năng sáng tạo, cũng như thể hiện bản sắc của văn hóa Việt Nam.
Bài bản Nhã nhạc “Phú lục địch” – Một giá trị di sản được khôi phục để trở về với nguyên xưa

Bài bản Nhã nhạc “Phú lục địch” – Một giá trị di sản được khôi phục để trở về với nguyên xưa

Sau gần một năm điền dã, phỏng vấn, thu thập tư liệu… nhóm nghiên cứu Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) đã hoàn thành hồ sơ khoa học về bài bản Nhã nhạc “Phú lục địch”, một bài bản quan trọng trong kho tàng di sản âm nhạc cung đình Huế, từng được tôn vinh là kiệt tác tiêu biểu cho tài năng sáng tạo, cũng như thể hiện bản sắc của văn hóa Việt Nam.
Nhạc Cung Đình Huế

Nhạc Cung Đình Huế

LTS: Âm nhạc cung đình Việt Nam-Nhã nhạc (triều Nguyễn) vừa được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Vấn đề này đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Để nhận thức rõ hơn về giá trị của Nhã nhạc, Tạp chí Di sản văn hóa xin trích đăng một phần bản tham luận của GS.TS Trần Văn Khê.
Gặp hai Nghệ Nhân cuối cùng trong đôi nhạc Triều Nguyễn

Gặp hai Nghệ Nhân cuối cùng trong đôi nhạc Triều Nguyễn

Mân mê tấm ảnh ghi lại một buổi diễn của đội nhạc triều nguyễn được chụp trước khi vua bảo Đại thoái vị ít lâu, Lữ Hữu Cử, hiện ở tại 322 Tăng Bạt Hổ (Thành phố Huế) nhớ lại một thời vàng son, tuổi trẻ của mình khi được phục vụ trong đội nhạc của cung đình Huế. Ông cho biết: Bấy giờ đội nhạc Hòa Thanh trong cung đình (còn gọi là tiểu nhạc) gồm 10 người chơi nhạc cự phách. Nay phần lớn họ đã mất, chỉ còn hai anh em: ...