Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo tạm thời dừng các hoạt động nghệ thuật vì dịch COVID - 19

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo

Do tình hình dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, nên bắt đầu từ ngày 8/5, Nhà hát tạm dừng tất cả các hoạt đông để phòng chống dịch.

Trân trọng.