Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo. Theo thông báo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, để có thời gian định hướng, nghiên cứu điều chỉnh các hoạt động một cách có hiệu quả cho các năm tiếp theo, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số ...
Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo về việc thay đổi chương trình biển diễn tại các điểm di tích Huế.

Nhiều năm qua, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã sưu tầm, dàn dựng và biểu diễn trên 40 bài nhạc lễ, xây dựng nhiều tiết mục múa Cung đình đặc sắc như: Lục cúng hoa đăng, Nữ tướng xuất quân, Lân mẫu xuất Lân nhi, Lục triệt ...

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo