Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

THÔNG BÁO

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

Bắt đầu từ ngày 01/10/2023, Chương trình biểu diễn Nhã nhạc, Tuồng và Múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) ngoài phục những đoàn khách đặt trước từ các tour và các trung tâm lữ hành theo thời gian đã quy định.

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế sẽ biểu diễn phục vụ khi có đoàn khách mua  từ 10 vé trở lên.

Trân trọng.