Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

THÔNG BÁO

NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CUNG ĐÌNH HUẾ THÔNG BÁO.

ĐỂ PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC DI SẢN HỌC ĐƯỜNG, NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CUNG ĐÌNH HUẾ SẼ TẠM NGHỈ BÁN VÉ VÀO THỨ 2 VÀ THỨ 6 HÀNG TUẦN TẠI DUYỆT THỊ ĐƯỜNG.

TRÂN TRỌNG.