Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo tạm thời nghỉ lễ đổi gác

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

Chương trình lễ đổi gác hàng ngày tại Ngọ Môn tạm thởi nghỉ biểu diễn từ ngày 20/6 đến hết ngày 30/6/2022.

Trân trọng.