Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo về việc tạm thời nghỉ biểu diễn

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

Để chuẩn bị cho công tác luyện tập và trình diễn tại Festival Huế 2022, Nhà hát tạm thời nghỉ biểu diễn chương trình Nhã nhạc và Ca múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) đến hết tháng 6/2022.

Trân trọng.