Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nhà Hát NTTT Cung Đình Huế Thông Báo

Thực hiện chương trình kích cầu du lịch. Từ ngày 1/4 đến 1/6/2022. Nhà Hát NTTT Cung Đình Huế Giảm 50% giá vé xem biểu diễn tại Duyệt Thị Đường.