Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Lịch nghỉ biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động trình diễn

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

Một số nội dung về lịch biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Duyệt Thị Đường và Lễ đổi gác:

Thứ 7 (ngày 11/7): Nghỉ biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Duyệt Thị Đường - Lễ đổi gác vẫn trình diễn bình thường

Chủ nhật (ngày 12/7):  Nghỉ biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Duyệt Thị Đường và Lễ đổi gác 

Thứ 2 (13/7):  Nghỉ trình diễn Lễ đổi gác  - chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Duyệt Thị Đường vẫn biểu diễn bình thường

Trân trọng thông báo đến quý du khách: