Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế hoạt động trở lại

Bắt đầu từ ngày 19/6, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế sẽ hoat động biểu diễn trở lại.

Theo đó, các nội dung biểu diễn để phục vụ du khách như: Biểu diễn Nhã nhạc, tuồng và múa cung đình trong Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế); biểu diễn Ca Huế tại Xung Khiêm Tạ (lăng vua Tự Đức); hòa tấu Nhã nhạc tại Trường lang - Tử cấm thành; lễ đổi gác... sẽ là những hoạt động trình diễn thường xuyên của các nghệ sỹ Nhà hát.

Trân trọng.