Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo về chương trình biểu diễn tết

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo về chương trình biểu diễn tết Nguyên đán Canh Tý - 2020

Ngày 23 và 24/01 (29 và 30 âm lịch) tất cả các chương trình biểu diễn gồm: biểu diễn Nhã nhạc, Múa cung đình, Tuồng cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường; Lễ đổi gác; ca Huế;... đều tạm thời nghỉ biểu diễn.

Các ngày 25,26 và 27/01/2020 (nhằm ngày mồng một, mồng hai và mồng ba) chương trình biểu diễn Nhã nhạc, Múa cung đình, Tuồng cung đình tại Nhà hát Duyệt thị Đường tạm nghỉ để phục vụ các hoạt động tết Nguyên đán.

CHƯƠNG TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ - 2020

Ngày

Giờ

Hoạt động

Địa điểm

Ngày 17/01/2020

(Ngày 23 Âm lịch)

07 giờ 30 - 09 giờ 30

Lễ dựng Nêu

Triệu Miếu, Thế Miếu-Đại Nội và điện Long An

Ngày 18/01/2020

(Ngày 24 Âm lịch)

07 giờ 30

Triển lãm “Tết Hoàng cung qua Mộc bản triều Nguyễn”

Trường lang, Đại Cung Môn, Đại Nội

08 giờ 30

Chương trình “Hương xưa bánh Tết”

Cung Diên Thọ, Đại Nội

Ngày 25/01/2020

(Mồng 1 Tết)

 

00 giờ 00 (Giao thừa)

Bắn lửa súng Thần công

Kỳ Đài

09 giờ 00

Lễ đổi gác

Ngọ Môn, Đại Nội

09 giờ 30

Trình tấu Tiểu nhạc

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

10 giờ 00

các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp

Sân sau điện Thái Hòa, Đại Nội

10 giờ 00

Trình tấu Đại nhạc

Sân Thế Miếu, Đại Nội

10 giờ 30

Chương trình biểu diễn “Âm sắc cung đình”

Sân trước điện Thái Hòa, Đại Nội

11 giờ 00

Trích đoạn Tuồng cổ

Nhật Thành Lâu, Đại Nội

14 giờ 00

Múa Lân sư rồng

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

15 giờ 30

Trình tấu Tiểu nhạc

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

16 giờ 00

Trình tấu Đại Nhạc

Sân Thế Miếu, Đại Nội

Ngày 26/01/2020

(Mồng 2 Tết)

09 giờ 00

Lễ đổi gác

Ngọ Môn, Đại Nội

09 giờ 30

Trình tấu Tiểu nhạc

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

10 giờ 00

Võ thuật cổ truyền

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

10 giờ 00

Trình tấu Đại nhạc

Sân Thế Miếu, Đại Nội

10 giờ 30

Chương trình biểu diễn “Âm sắc cung đình”

Sân trước điện Thái Hòa, Đại Nội

11 giờ 00

Trích đoạn Tuồng cổ

Nhật Thành Lâu, Đại Nội

14 giờ 00

Múa Lân sư rồng

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

15 giờ 30

Trình tấu Tiểu nhạc

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

16 giờ 00

Trình tấu Đại Nhạc

Sân Thế Miếu, Đại Nội

Ngày 27/01/2020

(Mồng 3 Tết)

09 giờ 00

Lễ đổi gác

Ngọ Môn, Đại Nội

09 giờ 30

Trình tấu Tiểu nhạc

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

10 giờ 00

Múa Lân sư rồng

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

10 giờ 00

Trình tấu Đại nhạc

Sân Thế Miếu, Đại Nội

10 giờ 30

Chương trình biểu diễn “Âm sắc cung đình”

Sân trước điện Thái Hòa, Đại Nội

11 giờ 00

Trích đoạn Tuồng cổ

Nhật Thành Lâu, Đại Nội

14 giờ 00

Võ thuật cổ truyền

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

15 giờ 30

Trình tấu Tiểu nhạc

Sân điện Thái Hòa, Đại Nội

16 giờ 00

Ttrình tấu Đại Nhạc

Sân Thế Miếu, Đại Nội

Ngày 31/01/2020

(Mồng 7 Tết)

08 giờ 00 - 10 giờ 00

Lễ hạ Nêu, tặng chữ chúc Xuân tại Thế Miếu, Đại Nội và điện Long An

Thế Miếu, Triệu Miếu-Đại Nội và điện Long An