Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo tạm thời nghỉ biểu diễn ngày 3 và 4/5

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo
Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tạm thời nghỉ biểu diễn Nhã nhạc, tuồng và ca múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường và các chương trình nghệ thuật ở các điểm diễn thuộc quần thể di tích Huế ngày 3 và 4/5
Lý do: Lễ quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam