Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo tạm thời nghỉ biểu diễn ngày 7/9

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 25 năm Quần thể di tích Huế và 15 năm Nhã nhạc được UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Ngày 7/9,  Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tạm thời nghỉ biểu diễn Nhã nhạc, tuồng và múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế). 

Trân trọng thông báo.