Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo về việc tạm thời nghỉ biểu diễn tại Nhà hát Duyệt Thị Đường

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo

Để chuẩn bị cho công tác tập luyện và tham gia biểu diễn lễ hội Festival Huế 2018, từ ngày 10/4 đến hết ngày 02/5/2018 Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế sẽ tạm thời nghỉ biểu diễn Nhã nhạc, tuồng và ca múa cung đình  tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế).

Ngoài ra, chương trình Ca Huế tại Xung Khiêm Tạ (lăng vua Tự Đức) cũng sẽ tạm dừng biểu diễn ca Huế, thay cho biểu diễn ca Huế là hoà tấu Nhã nhạc. 

Trân trọng