Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Về việc tạm thời nghỉ biểu diễn tại Nhà hát Duyệt Thị Đường trong dịp tết

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo
Để phục vụ công tác tổ chức biểu diễn tết Nguyên Đán, bao gồm: Lễ đổi gác, trình tấu Tiểu nhạc, trình tấu Đại nhạc. Đặc biệt, chưong trình "Âm sắc cung đình" biểu diễn tại sân trước điện Thái Hoà phục vụ miễn phí cho du khách tham quan Đại Nội được tổ chức vào lúc: 15h30 - 16h00, ngày 16/02 (mồng một Tết) và lúc 9h30 - 10h15, 17/02 (Mồng 2 tết).
 
Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tạm thời nghỉ biểu diễn Nhã nhạc, tuồng và múa cung đình tại Duyệt Thị Đường (Đại nội - Huế) từ ngày 14/02/2018 (29 tháng chạp) đến hết ngày 18/ 02/ 2018 (Mồng 3 tết).
 
Trân trọng.