Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

V/v tạm nghỉ biểu diễn nghệ thuật do lũ lụt sáng ngày 21/11

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

Do thời tiết bão lụt, Nhà hát tạm thời nghỉ biểu diễn Nhã nhạc, tuồng và Múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) sáng hôm nay 21/11/2017.

Trân Trọng