Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo V/v tạm dừng biểu diễn chương trình Đại Nội về đêm

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo. Theo thông báo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, để có thời gian định hướng, nghiên cứu điều chỉnh các hoạt động một cách có hiệu quả cho các năm tiếp theo, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 7372/UBHD-VH ngày 10 tháng 10 năm 2017 về việc đồng ý tạm dừng Chương trình "Đại nội về đêm".

Vậy, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo đến quý du khách và các trung tâm lữ hành, khách sạn,...  chương trình "Đại nội về đêm" sẽ bắt đầu tạm dừng kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2017.

Việc tổ chức Chương trình "Đại nội về đêm" năm 2018 sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ngoài ra, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát tại các điểm di tích sẽ trở lại hoạt động bình thường bắt đầu từ ngày 14/10/2017. (xem cụ thể Lịch biểu diễn ở Website: nhanhac.com.vn)

Trân trọng thông báo.