Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Tam Quốc - Tây Du (Gồm có 2 tích)

1. Kể chuyện ba người anh hùng áo vải Lưu Bị, Quan vũ, Trương Phi kết nghĩa ở vườn đào, thề một lòng cứu dân giúp nước, khởi binh dẹp giặc khăn vàng và trừ Đổng Trác, khôi phục lại một phần gian sơn nhà Hán.
2. Đời nhà Đường vua Thái Tông xuống chơi địa phủ, thấy vong hồn thập loại chúng sinh chịu kiếp trầm luân khổ ải, bao xiết đau lòng. Khi trở về vua sai Huyền Trang sang Tây - Trúc thỉnh kinh phật, mong phả độ cho các âm hồn siêu thoát.
Múa Tam quốc - Tây Du có 7 khúc hát diễn tả hai tích kể trên, do 48 nam nữ vũ - sinh trẻ tuổi, đầu đội mủ hoa sen thắt dây lưu ngũ sắc; trong mặc áo thúy - lục - cộc, ngoài phủ áo lá tua nịt dây; xiêm trường; quần giáp; chân quấn xà - cạp, đi bít tất trắng; vai nịt chữ thập, đeo hai bên hai cái đèn giấy vẽ hoa, trong thắp nến; tay thắp nến vừa múa vừa hát.