Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Long hổ hội

Giống như hình tượng rồng được trang trí trong cung điện của nhà vua, các nghệ sỹ cung đình cũng đã đưa hình tượng con rồng vào điệu múa “Long Hổ hội” với vẻ uy nghi khi rồng ẩn mình trong đám mây tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng của đấng thiên tử.