Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nữ tướng xuất quân

Đây là vũ khúc được múa trong những ngày lễ chiến thắng , Hưng - quốc - khánh -  niệm, những buổi dạ tiệc và tiếp đón sứ thần ngoại quốc.
Trong điệu múa các vũ sinh là những người con gái đóng vai hai Bà Trưng nhan sắc kiều diễm, đội mũ cửu phượng, mặc áo chiến bào, lưng thắt lệnh tiển tay cầm song kiếm và đội nữ binh gồm có 8 người má phấn môi son vừa múa vừa hát theo tiết tấu của âm nhạc.

Loading the player ...