Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Lân Mẫu Xuất Lân Nhi

Theo quan niệm của người phương Đông, trong đó có Việt Nam, Long, Lân, Quy, Phụng là bốn con vật linh thiêng rất được quý trọng (Tứ Linh). Trong dân gian vùng đồng bằng Bắc bộ từ xưa đã có điệu múa "Tứ linh". Về sau, triều đình nhà Nguyễn đã cho dàn dựng thành một điệu múa của cung đình để phục vụ cho các dịp khánh hỉ trong cung. "Lân mẫu xuất lân nhi" là vũ khúc được xây dựng trên cơ sở điệu múa "Tứ linh", có nội dung ca ngợi niềm hạnh phúc gia đình và sự trường tồn của nhân loại.

Loading the player ...