Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Tiểu nhạc

Các bài bản chính thống của dàn Tiểu nhạc mà nhà hát đang biểu diễn:
Hệ thống 10 bài lên hoàn (10 bản tàu, hay thập thủ lên hoàn): - phẩm tuyết, nguyên tiêu, hồ quảng, liên hoàn, bình bán, tây mai, kim tiền, xuân phong, long hổ, tẩu mã. Ngoài ra trong hệ thống tiểu nhạc còn có các bài bản khác như: ngũ đối thượng, ngũ đối hạ, long ngâm, long đăng, tiểu khúc, phú lục địch, phụng vũ, bài thiều. Trong đó: "Phú lục Địch" là một bài bản thuộc hệ thống Tiểu nhạc có tính chất tao nhã, vui tươi, sang trọng. Ở bài bản này, nhạc cụ Địch (một loại Sáo trúc) giữ vai trò chủ đạo nên có tên là "Phú lục Địch".