Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Vũ khúc " Bát - Dật" có từ đời cổ, đến năm Minh Mệnh nguyên niên (1820) vua sai viện Hàn - Lâm sửa lại để múa những khi tế giao, miếu, xã tắc, lịch đại đế - vương và đức khổng tử.
Đây là điệu múa thường được biểu diễn trong những buổi yến tiệc, tiệc tân hôn, dành cho Hoàng hậu, Phi tần, Công chúa. Nội dung điệu múa: ca ngợi cuộc sống lứa đôi, chúc tụng cho sự hoà hợp, hạnh phúc của gia đình.