Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

"Lục cúng hoa đăng" có nguồn gốc từ một điệu múa dùng trong nghi lễ Phật giáo: Múa "Lục cúng" nghĩa là sáu lần cúng, được thể hiện qua sáu lần múa, mỗi lần múa dâng lên một thứ đồ cúng như: hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. Về sau, dưới triều vua Minh Mạng, điệu múa này được đưa vào cung đình và dàn ...
Vũ khúc " Bát - Dật" có từ đời cổ, đến năm Minh Mệnh nguyên niên (1820) vua sai viện Hàn - Lâm sửa lại để múa những khi tế giao, miếu, xã tắc, lịch đại đế - vương và đức khổng tử.
Đây là điệu múa thường được biểu diễn trong những buổi yến tiệc, tiệc tân hôn, dành cho Hoàng hậu, Phi tần, Công chúa. Nội dung điệu múa: ca ngợi cuộc sống lứa đôi, chúc tụng cho sự hoà hợp, hạnh phúc của gia đình.